Home

  LAAT JE SPORTCLUB NIET IN Z'N HEMD STAAN

  Sport, Daar Geef Je Om

  Werf extra middelen en realiseer de ambities van je vereniging!

  Achtergrond: 

  Vele kleine beetjes vormen samen een groot geheel. En een erfenis kan in één keer nieuwe kansen openen voor je vereniging. Kortom: schenkingen, crowdfunding en legaten vormen potentieel een interessante inkomstenbron voor verenigingen.

  • Wist je dat een schenking aan een sportvereniging onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is van de inkomstenbelasting van de schenker?
  • En dat een vereniging zowel schenkingen als erfenissen belastingvrij kan ontvangen?

  Tientallen sportclubs gingen jullie club voor en profiteerden van de vrijgevigheid van een huidig of voormalig lid of zomaar een sympathisant die zijn of haar club financieel wilde steunen. Vaak hebben mensen een sterke binding met de club waar ze lange tijd actief waren.
  Clubs die specifieke aandacht besteden aan het versterken van de binding met hun achterban en hen actief betrekken bij de realisatie van initiatieven als de bouw van een nieuwe accommodatie of de aanleg van een kunstgrasveld, blijken succesvoller in het werven van schenkingen.
  Met het platform Sport, Daar Geef Je Om, kun je als vereniging je eigen wervingscampagne vormgeven, in de stijl van de landelijke campagne. Ook kun je op dit platform informatie vinden, die van pas komt als je te maken krijgt met schenkingen of nalatenschappen. En je vindt er handige tips voor het opzetten van een crowdfundingcampagne.

  En ook kun je leden doorverwijzen naar dit platform voor handige formulieren en antwoorden op specifieke vragen over belastingaftrek.

  De landelijke campagne (tv, radio, digitaal, krant) zorgt er voor dat Nederlanders geven en nalaten aan sport logischer gaan vinden. Clubs kunnen met hun eigen campagne hierop inhaken en meeliften op deze groeiende aandacht.

  De initiatiefnemers NOC*NSF, Eredivisie en KNVB willen met Sport, Daar Geef Je Om gezamenlijk de sportverenigingen in Nederland ondersteunen.

  Ga direct aan de slag of kijk alvast eens op: www.sportdaargeefjeom.nl