Home

  LAAT JE SPORTCLUB NIET IN Z'N HEMD STAAN

  Partner in sport steunt de campagne…

  Achtergrond: 

  Als coöperatieve bank is Rabobank nauw verweven met de samenleving. Rabobank is betrokken bij haar omgeving en versterkt de omgeving in sociaaleconomisch en maatschappelijk opzicht. Dit doen we door kennis te delen, partijen met elkaar te verbinden en door geld beschikbaar te stellen. Op deze manier versterkt Rabobank de omgeving waarin haar klanten wonen en werken.

  Sponsoring vervult hierin een belangrijke rol. Binnen sponsoring heeft sport een groot aandeel; sport verbindt mensen en brengt ze met elkaar in contact. Als grootste sportsponsor van Nederland nemen we als Rabobank onze verantwoordelijkheid. Hockey, paardensport en wielrennen zijn de belangrijkste sporten die wij steunen: van amateurs tot de absolute wereldtop.

  De verenigingen en hun vele vrijwilligers zijn onmisbaar in de sport. Rabobank ondersteunt de professionalisering van het verenigingsleven door middel van het delen van kennis en expertise op het gebied van financiële huishouding, financiering, multifunctionaliteit en onderlinge samenwerking. Rabobank draagt op deze manier bij aan het verenigingsleven dat de Nederlandse steden en dorpen zo typeert.

  Als Partner in Sport van NOC*NSF en sponsor van sport en de vele verenigingen die ons land rijk is, dragen wij graag ons steentje bij aan het behoud van het verenigingsleven. Naast onze structurele bijdrage aan de sport hebben we besloten om ook de plekken zilver en brons met een financiële impuls te ondersteunen. Wij nemen hiermee een bescheiden aandeel in deze verenigingen, die op hun beurt van onschatbare waarde zijn voor onze samenleving.