Home

  LAAT JE SPORTCLUB NIET IN Z'N HEMD STAAN

  Thema: Sponsoring

  Sponsoren aan het sporten

  Wie v.v. Sporting Martinus
  Sport voetbal
  Idee Alle emailadressen van bedrijven in het clubledenbestand zijn geselecteerd en naar branche gerangschikt. Daarbij is gekeken welke van deze bedrijven voor de vereniging een interessante partij kunnen zijn. Vervolgens wordt een voorstel geformuleerd waarmee het bedrijf zodanig wordt geïnteresseerd dat het tot een serieus gesprek kan komen. Daarbij wordt gestreefd naar een ‘win-win-win-situatie’: extra omzet genereren voor het bedrijf, interessante aanbiedingen voor de leden, provisie en/of commissie voor de vereniging.
  Ook de beroepen van (de ouders van) de leden zijn, voor zover bekend, gerangschikt naar branche. Met name de kleine zelfstandigen, ondernemers, DGA’s en ZZP'ers in deze groep kunnen interessant zijn. Deze personen zijn gemakkelijk benaderbaar: ze zijn al bekend als ouder of als lid. Ook voor deze groep wordt geprobeerd een ‘win-win-win voorstel’ te formuleren en tot een gesprek te komen.

  Normaal
  Focus! Eerst Analyse dan Actie!

  Wie TVV Vreeswijk
  Sport tennis
  Idee Elke vereniging beschikt over data omtrent de samenstelling van haar leden. Denk aan geslacht, leeftijd, postcode, etc. Deze data zijn er ook vaak over de leden die opzeggen. Om zinvolle acties te kunnen ondernemen om leden te behouden en te werven is het essentieel om te weten waarom leden opzeggen, lid blijven of waarom mensen lid willen worden. Bij TVV maakte een eenvoudige analyse van een excelsheet zichtbaar dat de jeugd (tot 18 jaar) goed vertegenwoordigd is maar dat hun ouders (tot 45 jaar) ondervertegenwoordigd zijn in het ledenbestand én tegelijkertijd oververtegenwoordigd zijn bij de opzeggers. Dit heeft geleid tot gerichte acties, waarbij het succesvolle jeugdprogramma wordt voorgezet, maar 'stiekem' wordt uitgebreid en zich nu meer richt op het werven van de gezinnen van deze kinderen. Andere acties zijn sterk gereduceerde gezinstarieven en het organiseren van familietennisdagen. Daarnaast wordt er een professionele telefonische enquête uitgevoerd naar de motieven van de groep opzeggers, om nog meer richting te kunnen geven aan acties voor ledenwerving en -behoud.

  Normaal