Home

  LAAT JE SPORTCLUB NIET IN Z'N HEMD STAAN

  De vrijwilligersscout helpt

  Volgens volleybalvereniging Albatros uit Amsterdam ligt het probleem van het (niet) vinden van vrijwilligers niet aan een gebrek aan belangstelling, maar aan de manier van benaderen. Een vrijwilligersscout zou het vrijwilligerstekort bij elke vereniging kunnen oplossen.

  Achtergrond: 

  Rik Burger, jeugdtrainer en voormalig bestuurslid van Albatros, bedacht de tactiek een paar jaar geleden. Geen oproepjes op de website of in het clubblad, maar een scout die op potentiële vrijwilligers afstapt en aangeeft waarom hij of zij geschikt is voor een rol binnen de vereniging. De taak wordt in kaart gebracht en de benodigde begeleiding wordt geregeld, zodat de vrijwilliger vervolgens terechtkomt in een warm bad. “En zie daar, een vrijwilligersgroep waar je u tegen zegt”, garandeert Burger.

  Een persoonlijke manier van benaderen

  “Het ligt voor de hand om een berichtje te plaatsen op de website van de club, maar de kans dat iemand zich aan de hand daarvan aandient, is klein”, denkt Burger. “Het is niet meer van deze tijd om te denken dat vrijwilligers zichzelf bij een vereniging gaan aanbieden. Mensen willen gevraagd worden en aansluitend het gevoel krijgen dat ze van waarde kunnen zijn voor de club. Het kan voorkomen dat mensen op dat moment nog twijfelen aan zichzelf, maar als je hen het vertrouwen geeft dat je hen als vereniging de benodigde faciliteiten biedt, ligt de drempel al een stuk lager.”

  “Mensen willen gevraagd worden door een vrijwilligersscout”

  Die ene persoon binnen de vereniging die zo veel contacten heeft, mensen kent en over een dosis overtuigingskracht beschikt; dat is volgens Burger de perfecte vrijwilligersscout. “Het is de bedoeling dat hij de geschikte mensen persoonlijk benadert, het warme clubgevoel aan hen overbrengt en vertelt waarom hij of zij zo belangrijk voor de club kan zijn. Heel veel mensen hebben net dat stukje extra waardering nodig.”

  Van vier naar achttien jeugdteams

  Burger kan het weten. Volleybalvereniging Albatros bestaat al bijna 55 jaar, maar heeft sinds het toepassen van de nieuwe methode de grootste groei in de geschiedenis doorgemaakt. In 2010 begon Albatros met het scouten van potentiële vrijwilligers. Destijds beschikte zij over vier jeugdteams. Nog geen vijf jaar later staat de teller op achttien en is de club zelfs al bezig met een negentiende jeugdformatie, omdat er nog steeds nieuwe leden bijkomen. Daarnaast telt de vereniging vier dames- en vier herenteams die uitkomen op hoog en laag niveau (eerste tot en met vijfde klasse). Albatros profileert zich als een club waarbij gezelligheid en plezier binnen en buiten het veld voorop staan. Je kunt er sporten op hoog en laag niveau. Er heerst een sfeer van ons-kent-ons. In totaal lopen er momenteel veertig vrijwilligers rond die de vereniging staande houden; van trainers tot schoonmakers.

  Vrijwilligers uit een nieuwe vijver

  Binnen Albatros is Burger de aangewezen vrijwilligersscout. De veertig vrijwilligers die de club rijk is, heeft hij bijna allemaal zelf gepolst. Zijn tactiek is dan ook gebaseerd op zijn ervaring uit de praktijk. Ook toen hij zijn rol als bestuurslid afstond, is hij zelf op zoek gegaan naar een geschikte vervanger. “Uiteindelijk heb ik die mevrouw volledig volgens de manier van de vrijwilligersscout benaderd. Ze voelde zich vereerd door het voorstel en werd kort daarna bekroond tot nieuw bestuurslid. En dat is ze nog steeds.”

  Na het eerste seizoen kreeg Albatros van de vrijwilligers een bedankje voor het feit dat zij trainer mochten zijn bij de vereniging. “Terwijl wij hen nog veel dankbaarder zijn. Door deze nieuwe tactiek is er een prachtige wisselwerking tot stand gekomen.”

  Toepasbaar voor elke club

  Om zich heen hoort Burger veel verhalen over clubs die moeite hebben met het vinden van nieuwe vrijwilligers en het behouden van hun huidige. De druk op het vrijwilligerswerk en het vrijwillig kader van sportverenigingen neemt steeds verder toe. Maar liefst 61% van de verenigingen heeft te maken met een tekort aan geschikte vrijwilligers.

  "Het mooie van onze tactiek is dat deze toepasbaar is voor elke club"

  De benadermethode van Albatros zou die verenigingen uit de brand kunnen helpen. "Het mooie van onze tactiek is dat deze toepasbaar is voor elke club. Het is geen methode die mensen heel veel tijd kost of waarvoor investeringen nodig zijn. Sterker, je kunt er iedere dag mee beginnen. Met een goede vrijwilligersscout kan elke vereniging stevig blijven staan en indien gewenst zelfs groeien. Natuurlijk spelen er daarbij ook andere factoren mee, maar de kern ligt bij het kader van de vereniging. Als die basis goed is, kun je leuke trainingen voorschotelen, waardoor het ledenaantal zal toenemen en je uiteindelijk ook meer inkomsten gaat genereren. We hebben de potentiële vrijwilligers in huis, maar we moeten er alleen anders mee omgaan. Dit is een simpele, maar uiterst effectieve methode.”