Home

  LAAT JE SPORTCLUB NIET IN Z'N HEMD STAAN

  Ondernemers binden aan de judoclub

  Judoclub Berlicum wil een groter en duurzaam netwerk met lokale ondernemers creëren en aan de hand daarvan meer sponsoren aan de vereniging binden. Judoclub Berlicum hoopt op die manier de stijgende kosten en huurprijzen te dekken en uiteindelijk de begroting sluitend te krijgen én te houden.

  Achtergrond: 

  “Als leden van de judoclub beseffen wij maar al te goed dat je tegenwoordig niet meer alleen je handje kunt ophouden, waarna het geld vanzelf wel binnenstroomt”, vertelt Judoclub Berlicum-bestuurslid Theo van Hoof. “Als je sponsorinkomsten wilt genereren, is het logischerwijs belangrijk om met ondernemers in contact te komen, maar je moet hen ook iets kunnen bieden.”

  Overeenkomsten tussen sport en ondernemen           

  De bestuursleden van de vereniging staken de koppen bij elkaar om de lokale ondernemersvereniging te lijf te gaan met een waterdicht voorstel. Uiteindelijk heeft Berlicum in samenwerking met het bestuur van de ondernemersvereniging besloten om een bijeenkomst te organiseren waarbij de judoka’s aan de ondernemers laten zien welke overeenkomsten er zijn tussen sport en ondernemen. “In het dorpshuis wordt een judomat op het podium gelegd waarop in demonstratievorm diverse elementen en fasen van een judowedstrijd worden uitgebeeld. Vervolgens wordt de vergelijking met verschillende ondernemersstrategieën gemaakt”, zegt Van Hoof, waarna hij een voorbeeld belicht.

  “Bij judo is de wijze van vastpakken van de tegenstander van groot belang bij het aangaan van de strijd. Je kunt hiermee beoordelen wat voor vlees je in de kuip hebt. Bij een ondernemer werkt dat ook zo. Hij zal zijn relaties en opponenten eerst gaan aftasten om te onderzoeken wat de beste manier is om hen te benaderen. Om van je opponenten te winnen, zal je eerst moeten weten hoe je hen kunt verslaan.”

  Hoge verwachtingen

  Tijdens het samenzijn wordt nog een aantal metaforen aangehaald. Naderhand zal de bijeenkomst worden afgesloten met een plenaire terugkoppeling. De ondernemers gaan met elkaar in gesprek over hoe zij de dingen die ze tijdens de demonstraties hebben gezien, ervaren bij het ondernemen. Daarna vertelt elk team zijn meest inspirerende verhaal aan de rest van het publiek.

  “We verwachten hierdoor nieuwe ambassadeurs te verwelkomen”

  De ondernemersvereniging heeft het voorstel van de judoclub meteen omarmd. Tientallen ondernemers hebben al toegezegd de bijeenkomst te zullen bijwonen. Door middel van dit soort initiatieven hoopt Judoclub Berlicum uiteindelijk dat de band tussen de lokale ondernemers en de club wordt versterkt en dat meer bedrijven zich betrokken gaan voelen bij de club. “We willen er een prikkelende, interactieve ontmoeting van maken en denken dat dit de manier is om binnenkort een aantal nieuwe ambassadeurs te verwelkomen. We hebben hoge verwachtingen”, bekent Van Hoof.

  “Met dit soort initiatieven laat je bedrijven zien dat je als sportclub met hen meedenkt en begrijpt wat ondernemen inhoudt"

  Trainingsstijl

  De judovereniging in Berlicum bestaat al bijna vijftig jaar. Door de jaren heen heeft de sportclub nationale bekendheid verworven met wedstrijdjudo op het hoogste landelijke niveau. Diverse judoka’s van Judoclub Berlicum groeiden in het verleden uit tot regionale, nationale en zelfs internationale (jeugd)kampioenen. “Sinds 25 jaar hanteren we een trainingsstijl die ons met regelmaat talentvolle judoka’s oplevert”, stelt het bestuurslid.

  “Onze jongste talenten krijgen scholing waarbij ze de basistechnieken spelenderwijs onder de knie krijgen. Naast een veilige trainingsomgeving staat plezier bij ons heel hoog in het vaandel, zodat onze leden ook op latere leeftijd, wanneer het spel wat harder wordt, de leuke kanten van de sport blijven zien. Die aanpak werpt zijn vruchten af.”

  Ambitieus meerjarenplan

  Ook op dit moment beschikt de vereniging over een paar talentvolle lichtingen. “Eén van onze toptalenten bijvoorbeeld, Sanne van Dijke, heeft haar eerste punten voor de kwalificatie van de Olympische Spelen van 2016 al binnen. Recentelijk won zij nog twee jeugd-EK’s; voor judoka’s onder de 21 én 23 jaar.”

  Judoclub Berlicum heeft een kleine honderdtachtig leden. Ongeveer honderdveertig van hen spelen op wedstrijdniveau. Daarnaast heeft de vereniging een ambitieus meerjarenplan opgesteld waarin wordt aangegeven dat Berlicum elk jaar een aantal regiokampioenen wil afleveren. Bovendien hopen de judoka’s éens in de twee jaar een Nederlands kampioen(e) te huldigen en eens in de vijf jaar deelname aan een (jeugd-)EK af te dwingen. “Die doelstellingen hebben we de afgelopen tien jaar telkens ruimschoots behaald en willen we ook in de komende jaren blijven doorzetten. Maar duidelijk is wel dat je goed moet nadenken over alle kosten die hierbij worden gemaakt”, beseft Van Hoof.

  Alleen kun je weinig

  Een aantal judoka’s van Berlicum reist zo’n tien tot vijftien keer per jaar door Europa voor het spelen van toptoernooien. “De club is financieel gezond, maar zolang we willen blijven presteren op topniveau, zullen we, zoals iedere vereniging, plannen moeten blijven bedenken die voor de lange termijn werken. We denken constant out of the box en dat levert mooie dingen op. De totstandbrenging van een hechte samenwerking met bedrijven is daar een goed voorbeeld van.”

  Als het aan Van Hoof ligt, zou elke vereniging de tactiek van de Brabanders kunnen gebruiken om meer sponsors aan zich te binden.

  “Met dit soort initiatieven laat je bedrijven zien dat je als sportclub met hen meedenkt en begrijpt wat ondernemen inhoudt. Alleen kun je weinig. Om sport te kunnen beoefenen, heb je anderen nodig, en in het bedrijfsleven is de medemens ook belangrijk om op de been te blijven. Zonder klanten geen afzet, zonder opponenten geen onderscheid en zonder samenwerking geen complexe projecten. De kracht is om met elkaar tot oplossingen te komen. Elke onderneming maakt goede en slechte periodes mee en zal soms na een moeilijke tijd weer moeten opkrabbelen. Zo werkt het ook voor sportverenigingen.”